Konkurranseregler

for Raymarine Langesund Fiskefestival

 1.  Alle deltagere må være med i et lag. Er man alene i en båt, kan man delta som lag, men båten kan da kun ha én person ombord under hele konkurransen.
 2. Samtlige medlemmer av et lag må være i samme båt. Et lag er kan bestå av:
  1 person hvis punkt. 1 er oppfylt.
  Inntil 3 personer.
  4 personer, dersom to av deltagerne er 15 år eller yngre – eller tre pensjonister.
 3. Deltagere i hovedkonkurransen kan ikke fiske fra land. Deltagere i sjøørretkonkurransen kan fiske fra land.
 4. Lag i hovedkonkurransen kan fiske med inntil 4 stenger samtidig. Deltagere i sjøørretkonkurransen kan fiske med inntil 2 stenger.
 5. Det skal fiskes kun med sportsfiskeredskap; stang og snelle + agn, sluk, pilk e.l. og det tillates inntil 8 kroker per stang.
 6. Grunnet avvikling av barnefiskekonkurranse vil det ikke være tillatt å fiske ved eller utenfor bryggen til Langesundfisk i hovedkonkurransen og sjøørretkonkurransen frem til kl. 13:00 lørdag.
 7. Båten skal være minst 12 fot (ca. 4 meter). Maks størrelse 75 fot.

Sikkerhet

Det settes krav til følgende:
Båtene skal ha førstehjelpsskrin med avbitertang, brannslukningsapparat og dregg med minimum 25 meter tau.
Skipper skal være skikket til å føre båten etter norske regler.

 1. Hver deltager er ansvarlig for sin egen sikkerhet. Skippere har et overordnet ansvar overfor båten og dens passasjerer, slik at det gjeldende reglement for konkurransen og sjøfartsreglene/lovene overholdes.
 2. Det skal finnes redningsvest om bord til alle. Bruk denne.
 3. Alle båter skal være utstyrt med VHF-radio eller mobiltelefon. Mobiltelefon må være påslått og mobilnummer skal være oppgitt ved påmelding av båt. Nødbluss bør finnes ombord.
 4. Alle skippere fyller ut eget registreringsskjema som leveres Sekretariatet før avhenting av Startkonvolutt. Dette for å lette arbeidet med eventuelle søke- og redningsoppdrag. Telefonnummer til redningstjenester og VHF-lyttekanal oppgis i startkonvolutt.
 5. En representant for laget skal møte på skippermøtet kl. 07:30 Lørdag og 06:30 Søndag, hvor det blir gitt informasjon for dagen. Det gis 200 poeng trekk ved ikke oppmøte dersom båten blir trukket ut til kontroll og den ikke er på plass.
 6. Etter skippermøte må skipper hente båtkort ved konkurransestart hver morgen. Les skippers vedlegg i startkonvolutten. Startkonvolutt må fremvises før båtkort utleveres.
 7. Båtkort leveres inn ved konkurranseslutt hver dag.
 8. Lørdag startes konkurransen ved defilering med salutt/signal. Startbåt må ikke passeres før signal er gitt.
 9. Alle deltagerbåter skal begge dager befinne seg i sundet inntil start-signal er gitt. Starten kan bli videofilmet.
 10. Begrensninger i fiskeområde kan bli gitt av festivalledelsen på Skippermøte før hver konkurransedag.

Konkurransens varighet og tidsfrister

 1. Lørdag
  Konkurransetid: kl 08.30 – 18.00.
  Innveiing fra kl 18.30.
  Båtkort må være innlevert senest Kl 18.10. Det gis 200 poeng trekk ved for sen levering.
 2. Søndag
  Konkurransetid: kl 07.00 – 14.00.
  Innveiing fra kl 14.00.
  Båtkort må være innlevert senest Kl 14.10. Det gis 200 poeng trekk ved for sen levering.

Fangst og poengberegning

 1. Minstemål fremgår i artslisten som er publisert for det gjeldende år. Disse kan fravike fra myndighetskrav, og er fastsatt av konkurranseledelsen.
 2. Det kan veies inn fisk i hver art som står på lista. Får du større fisk i en art på søndag, kan denne veies inn. Kun den største av hver art er tellende, og en art kan maksimalt gi 200 poeng.
 3. Poengberegning: Poeng i konkurransen regnes ut etter følgende formel: (Vekt / Grunnvekt) x 100
  Eksempel: Lange på 7,5 kg gir ( 7,5/15) x 100 = 50,00 poeng.
 4. Den største fisken av hver art, veid inn av laget, gir tellende poeng. Det lag som får flest poeng etter 2 dager blir vinner av konkurransen.

Sjøørretkonkurransen

 1. Sjøørretkonkurransen er individuell.
 2. Sjøørret fanget av deltakere i hovedkonkurransen er også med i sjøørretkonkurransen
 3. Det er tillatt å fiske fra land. Dette gjelder ikke deltagere i hovedkonkurransen.
 4. Det er tillatt å fiske med inntil to stenger samtidig.
 5. For øvrig gjelder hovedkonkurransens regler. Husk minstemål 35cm.

Protester og brudd på reglement

 1. Lag eller lagmedlemmer som bryter disse bestemmelser kan diskvalifiseres en eller begge dager. Grovere brudd kan resultere i utestengelse fra konkurransen i inntil 2 år.
 2. En jury sammensatt av 3 deltagere og 2 fra arrangør vurderer eventuelle protester eller diskvalifikasjoner. Protestgebyr er kr 100,-
 3. Arrangør kan ta stikkprøver/kontroll av båter både før start og under konkurransen.
 4. Protester etter konkurransen må være konkurranseledelsen ihende senest kl 1700, søndag.
 5. Premier kan tilbakekalles ved påvist brudd på reglement. Eventuell tilbakekalling skal skje innenfor behandlingsfristen på 3 måneder. Hvis premiemateriellet ikke kan tilbakeleveres kan verdi av premiemateriellet bli krevd tilbakebetalt av konkurranseledelsen.
Skroll til toppen